Mục blog của 104108036 朱敏慈

Bởi 104108036 朱敏慈 - Thứ Tư, 4 Tháng Mười 2017, 4:00 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

現在已經快四點啊啊

學妹們體力怎麼那麼好

ㄇㄉ明天還要衝臺中欸

不過現在最煩惱的是功課的影片還沒看

真的很狂啦QAQ

 

  
RSS