Mục blog của sheu 許孟烈

小彎嘴畫眉
Bởi sheu 許孟烈 - Thứ Sáu, 7 Tháng Chín 2007, 10:13 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

學問無他, 要學要問, 學學問問, 就有學問.

 

  
RSS