Mục blog của 97213529 郭益銘

Bởi 97213529 郭益銘 - Chủ Nhật, 11 Tháng Giêng 2009, 10:16 PM
Bất kỳ ai trên thế giới
virtual abstract

override new

base.X();

static

protected public private

try{} catch(Exception ex){}

int dog2;
public int dog1 { set { dog2 = value; } get { return dog2; } }

int a, b;
CallRef(ref a, ref b);
public static void CallRef(ref int x, ref int y){...}Thẻ từ khoá:
 

  
RSS