บล็อกในเว็บไซต์

โดย 95322506 黃建文 - เสาร์, 12 พฤษภาคม 2007, 11:00PM
ผู้ใดก็ได้

TA的薪水要不要下來,一定要托托托托托---

沒錢吃飯了辣,很度爛

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
โดย 93322021 沈家豪 - จันทร์, 16 เมษายน 2007, 7:27PM
ผู้ใดก็ได้
炮斃了...
สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 
โดย 95105012 黃京國 - พฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2006, 11:59PM
ผู้ใดก็ได้

終於發現了這裡,之前本來就有意要創個部落格,不過一直懶懶的才拖到現在,這裡以後都會放些心情,日記,隨筆,嘴砲,心得,重點,想法,總之就是看心情決定,沒有ㄧ定                                                                                                  今天想PO的文是史導時放的影片大略心得,以便我以後方便寫報告

這是在回述日治時期的老歌,老東西,帶人了解老歌的演進, 人跟物品雖都已老去,但是仍能ㄧ窺那繁華青春,懷念的曲調帶我回到了那遙遠的過去,那曾經遺忘的過去,但那隆隆的砲聲卻驚醒了我,悲哀阿,那純純的情歌怎會與這不搭調的戰爭有牽扯呢?                  

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 

  
RSS