บล็อกในเว็บไซต์

โดย 100218524 吳佑祥 - พุธ, 16 ตุลาคม 2013, 11:45AM
ผู้ใดก็ได้

大肚追分車站 也忘了 這是第幾次來這邊,

每次來到追分車站 都想到 大學時期的

阿侯  元旦後的上課 拿著追分成功的車票給我 說著 老哥 祝您追分成功!

阿侯~你在另一個世界  應該快樂著記錄不一樣的生活吧!

สำหรับ {$a} เท่านั้น:
 

  
RSS