Trang blog

Bởi 97105019 鐘郁茵 - Thứ Ba, 24 Tháng Hai 2009, 1:50 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

這個東西到底能幹嘛阿= =

話說我也不懂

就無聊用看看XDD

 

Thẻ từ khoá:
 
Bởi 95321054 廖榆恬 - Thứ Tư, 9 Tháng Tư 2008, 1:04 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

感覺這邊寫文章的話...應該是沒有人會來看吧^^"

或是說,這個空間可能會被浪費掉呢?不知道耶...

Thẻ từ khoá:
 
小彎嘴畫眉
Bởi sheu 許孟烈 - Thứ Sáu, 7 Tháng Chín 2007, 10:13 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

學問無他, 要學要問, 學學問問, 就有學問.

 
Bởi 94103044 汪家慶 - Thứ Ba, 16 Tháng Giêng 2007, 9:55 PM
Bất kỳ ai trên thế giới
這裡有部落格耶= =

真神奇...

可是我不太會用這介面^^"

以後多來玩玩好了
Thẻ từ khoá:
 
Bởi 93321008 張文沛 - Thứ Ba, 7 Tháng Mười Một 2006, 11:16 PM
Bất kỳ ai trên thế giới
有些頁面讀不到的樣子......
 
Bởi 95105012 黃京國 - Thứ Sáu, 20 Tháng Mười 2006, 12:08 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

今天剛好有閒有心情就來寫ㄧ下,這個部落也沒有很好用ㄝ                          不是粉順手說,字動不動就跳到下ㄧ行                                                        PO上去排列也是會怪怪的=       =                                                                                                                                               唉~~~ ~今天真的還蠻混的,沒看什麼書,                                                    就只是坐在電腦前虛度光陰                                                                    看來我還是別常待在宿舍好了,還有時間管理也是要在加油阿>.<                                                                                                       下午上非營利組織時,本以為要到桃米玩                                                    沒想到只是有人來介紹,真令我失望   >\"<                                                                                                             晚上系上男籃比賽,雖然贏了                                                                    但是感覺打得沒有很好,狀況也不少,希望他們可以再加油油                                                                                                                    ㄧ不注意太慢發文了        變成昨天的事情了= =\'\'\' 

Thẻ từ khoá:
 

  
RSS