Trang blog

Bởi 100218524 吳佑祥 - Thứ Hai, 13 Tháng Năm 2013, 1:15 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

http://www.經營管理.tw

接下來,就是排名了!

[ Đã được sửa: Thứ Hai, 13 Tháng Năm 2013, 2:09 AM ]
 
2019pix
Bởi hhwangtommy 王鴻勳 - Thứ Ba, 9 Tháng Hai 2010, 4:46 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

要耐心、細心、關心,毅力、努力、決斷力。

Thẻ từ khoá:
[ Đã được sửa: Thứ Hai, 1 Tháng Ba 2010, 1:16 PM ]
 

  
RSS