Blog người dùng: 108323025 宋沛穎

想找人畫畫可以找我喔~
Bởi 108323025 宋沛穎 - Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một 2019, 1:40 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

他們豪可愛啊啊啊!

試圖領養中...

 
想找人畫畫可以找我喔~
Bởi 108323025 宋沛穎 - Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một 2019, 12:03 PM
Bất kỳ ai trên thế giới

暫時滿意

[ Đã được sửa: Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một 2019, 1:41 AM ]
 
想找人畫畫可以找我喔~
Bởi 108323025 宋沛穎 - Thứ Tư, 16 Tháng Mười 2019, 12:20 AM
Bất kỳ ai trên thế giới

應該沒有人會無聊到逛校網吧(像我

然後這裡有部落格系統!正在試用看看......

這樣,我在這裡留一個禮物好了。

如果發現此篇文章,並且到我的 line ( cotton049 )留言:在暨大校務系統找到一粒麻糬!(我被找到了*1

對,含驚嘆號。

就免費幫你製作一件頭像/插圖/海報/插畫筆記本,順便也幫我宣傳一下:

       有個叫木眠的小孩正在街插畫委託 啊 !而且人還在暨南,求關注!

感謝  掰

         

[ Đã được sửa: Thứ Ba, 22 Tháng Mười 2019, 8:19 PM ]
 

  
RSS