NCNU Moodle 使用問題討論區

碩班與大學部修課人員匯總問題

回應: 碩班與大學部修課人員匯總問題

by admin 系統管理 -
Number of replies: 0

建議在選課人數比較多的那一個課程, 用人工方式加入另一個人數

比較少的課程的那一些選課的同學名單即可.

                             計網中心系統組 簡文章