NCNU Moodle 使用問題討論區

關於 scheduler module

回應: 關於 scheduler module

par admin 系統管理,
Nombre de réponses : 0

魏老師您好:

     這幾天忙著改程式, 今天有空把 scheduler(面談預約)活動

模組安裝好了, 目前只有英文介面, 有空我會翻成中文.

                          計網中心系統組   簡文章 敬上