NCNU Moodle 使用問題討論區

課程資訊網(Moodle)使用問題討論區, 只要是 Moodle 上的問題, 大家都可以上來發問.
Danh sách các cuộc thảo luận. Đang hiển thị 100 của 247 cuộc thảo luận
Trạng thái Thảo luận Người khởi tạo Bài viết gần đây nhất Giảm dần Phúc đáp Các thao tác
Hình của 105103012 黃忞申
105103012 黃忞申
Hình của 105103012 黃忞申
105103012 黃忞申
0
Hình của 109101052 尤品翰
109101052 尤品翰
Hình của 109101052 尤品翰
109101052 尤品翰
0
Hình của 109105058 陳昱哲
109105058 陳昱哲
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 110251018 李佳臻
110251018 李佳臻
Hình của 110251018 李佳臻
110251018 李佳臻
2
Hình của 109214034 劉冠汝
109214034 劉冠汝
Hình của 109214034 劉冠汝
109214034 劉冠汝
0
通識心得
Hình của 106322017 陳昱妏
106322017 陳昱妏
Hình của 106322017 陳昱妏
106322017 陳昱妏
0
Hình của 105324013 張皓翔
105324013 張皓翔
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 107214502 謝明勳
107214502 謝明勳
Hình của 107214502 謝明勳
107214502 謝明勳
2
Hình của 107108508 林彥薰
107108508 林彥薰
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 107103011 林詠亮
107103011 林詠亮
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 105211034 曾靜宜
105211034 曾靜宜
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 104108017 柯竣傑
104108017 柯竣傑
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 107214502 謝明勳
107214502 謝明勳
Hình của 107214502 謝明勳
107214502 謝明勳
2
Hình của ycc 張瑛杰
ycc 張瑛杰
Hình của ycc 張瑛杰
ycc 張瑛杰
2
Hình của 104407512 陳庭逸
104407512 陳庭逸
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 104407512 陳庭逸
104407512 陳庭逸
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103321015 李健瑋
103321015 李健瑋
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 104407512 陳庭逸
104407512 陳庭逸
Hình của 104407512 陳庭逸
104407512 陳庭逸
2
Hình của 105322034 蔡宏仁
105322034 蔡宏仁
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103213501 黃業樺
103213501 黃業樺
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103132001 蔡仲渝
103132001 蔡仲渝
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103400517 黃邦壽
103400517 黃邦壽
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 101214054 劉宗豪
101214054 劉宗豪
Hình của 101214054 劉宗豪
101214054 劉宗豪
4
Hình của 104139506 王世欽
104139506 王世欽
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 101212515 楊筱琪
101212515 楊筱琪
Hình của 101212515 楊筱琪
101212515 楊筱琪
2
Hình của 103213501 黃業樺
103213501 黃業樺
Hình của 103213501 黃業樺
103213501 黃業樺
2
Hình của 103241002 林欣慧
103241002 林欣慧
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 102212018 邱靖軒
102212018 邱靖軒
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của 102105004 林至誼
102105004 林至誼
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100103031 沈意婷
100103031 沈意婷
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100103031 沈意婷
100103031 沈意婷
Hình của 100103031 沈意婷
100103031 沈意婷
0
Hình của 103407045 簡靖瑜
103407045 簡靖瑜
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
關於"錄音"
Hình của 103241001 廖苡軒
103241001 廖苡軒
Hình của 103241001 廖苡軒
103241001 廖苡軒
2
Hình của 101409506 林欣儀
101409506 林欣儀
Hình của 101409506 林欣儀
101409506 林欣儀
4
Hình của 103138502 蕭如真
103138502 蕭如真
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
Hình của 101101014 游喬安
101101014 游喬安
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103213507 李悅
103213507 李悅
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của ongg 翁靜玉
ongg 翁靜玉
Hình của ongg 翁靜玉
ongg 翁靜玉
1
Hình của 100435504 蘇國姿
100435504 蘇國姿
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 103321053 溫福銓
103321053 溫福銓
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của lhchao 趙立新
lhchao 趙立新
Hình của lhchao 趙立新
lhchao 趙立新
2
Hình của 103214052 蕭凰吟
103214052 蕭凰吟
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 101323055 李明俊
101323055 李明俊
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
Hình của 100435504 蘇國姿
100435504 蘇國姿
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
Hình của 101213513 徐旻暄
101213513 徐旻暄
Hình của 101213513 徐旻暄
101213513 徐旻暄
2
計算成績
Hình của 101106504 許煥彬
101106504 許煥彬
Hình của 101106504 許煥彬
101106504 許煥彬
0
Hình của 99323044 莊宜臻
99323044 莊宜臻
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
2
Hình của 101212507 李建達
101212507 李建達
Hình của 101212507 李建達
101212507 李建達
0
Hình của 101104507 林玉萍
101104507 林玉萍
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
7
Hình của 99104040 陳宜如
99104040 陳宜如
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
5
Hình của 100105003 韓正誼
100105003 韓正誼
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của ywkuo 郭耀文
ywkuo 郭耀文
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
Hình của 100402510 李昱成
100402510 李昱成
Hình của 100402510 李昱成
100402510 李昱成
2
Hình của 100435507 陳佳葳
100435507 陳佳葳
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của yskao 高又淑
yskao 高又淑
Hình của yskao 高又淑
yskao 高又淑
2
Hình của yskao 高又淑
yskao 高又淑
Hình của yskao 高又淑
yskao 高又淑
2
Hình của 99435506 林易增
99435506 林易增
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 99407029 鍾劭謙
99407029 鍾劭謙
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 98212028 粘家焴
98212028 粘家焴
Hình của 98212028 粘家焴
98212028 粘家焴
2
Hình của 101214043 陳宥橣
101214043 陳宥橣
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
topic
Hình của 97108903 何弘欣
97108903 何弘欣
Hình của 97108903 何弘欣
97108903 何弘欣
0
Hình của 97101045 廖堉汝
97101045 廖堉汝
Hình của 97101045 廖堉汝
97101045 廖堉汝
6
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
7
Hình của 99213024 黃天麟
99213024 黃天麟
Hình của 99213024 黃天麟
99213024 黃天麟
5
Hình của 99213517 易珊如
99213517 易珊如
Hình của 99213517 易珊如
99213517 易珊如
2
Hình của 98102046 蔡穎禾
98102046 蔡穎禾
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100324003 曹哲愷
100324003 曹哲愷
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
神秘作業
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
1
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100101901 李怡儒
100101901 李怡儒
Hình của 100101901 李怡儒
100101901 李怡儒
2
Hình của 99241023 巫韋琳
99241023 巫韋琳
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
教務系統
Hình của 100214064 王支凡
100214064 王支凡
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 98102015 蕭湘榆
98102015 蕭湘榆
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100101041 夏秀慧
100101041 夏秀慧
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 99103501 陳佑翔
99103501 陳佑翔
Hình của 99103501 陳佑翔
99103501 陳佑翔
2
Hình của 100323532 游宗新
100323532 游宗新
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của jcliu 劉震昌
jcliu 劉震昌
Hình của 100402510 李昱成
100402510 李昱成
7
Hình của 97105002 陳宣羽
97105002 陳宣羽
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100101041 夏秀慧
100101041 夏秀慧
Hình của 100101041 夏秀慧
100101041 夏秀慧
2
Hình của 100322513 溫健淳
100322513 溫健淳
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
關於設定TA
Hình của 100212520 陳冠蓁
100212520 陳冠蓁
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
2
Hình của chchlee 李政展
chchlee 李政展
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 100407041 賴柔妙
100407041 賴柔妙
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của jcliu 劉震昌
jcliu 劉震昌
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
3
Hình của 99104013 陳韻伃
99104013 陳韻伃
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
TA名單消失
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
4
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
Hình của hhwangtommy 王鴻勳
hhwangtommy 王鴻勳
2
ppt加密
Hình của cam23 陳玲萍
cam23 陳玲萍
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của 99328009 蘇馥宜
99328009 蘇馥宜
Hình của 99328009 蘇馥宜
99328009 蘇馥宜
2
Hình của 97100507 洪麗雅
97100507 洪麗雅
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
1
Hình của robert 魏伯特
robert 魏伯特
Hình của admin 系統管理
admin 系統管理
2